Welcome to the homepage of
Dutch Radio Amateur Station

English version
 
Nederlandse versie
   
De 5TVO lijst wordt beheerd door
Eric van Beusekom, PE2ERK
Aanvragen via www.pe2erk.nl/5TVO


Deze webside wordt regelmatig geupdate.
Het vertalen vergt veel tijd.
Veel leesplezier op deze webside.

This web side will be updated regularly.
The translation takes much time.
Much reading pleasure on this web side