ECHOLINK INTERFACE


De interface is uit 4 delen opgebouwd; voeding, audio met DCD en PTT regeling, timer cirquit en een teparatuur beveiliging circuit.
In eerste instantie had ik de voeding, de galvanisch gescheiden audio interface en PTT (foto 5 en schema 1) opgebouwd. Dit werkte goed, totdat er op een of andere reden de PTT bleef hangen vanaf de computer. Dit heeft geresulteerd dat de repeater PI3BOZ voor 3 uur in de lucht is blijven staan. De condor 16, die voor het tranciever gedeelte zorgd, was ook heel erg heet geworden. Ik heb toen besloten dat er hiervoor een aantal beveiligingen ingebouwd moeten worden om deze problemen te voorkomen.
In samenwerking met PE1BIA is er een timer circuit opgebouwd d.mv. een PIC controller die voor de timing zorgt. Zodra er een PTT signaal binnenkomt op de interface (vanaf de computer) begint er een timer van 15 minuten te lopen. Dit is waarneembaar op het front (foto 2) doordat het groene timer ledje gaat knipperen. Na 15 minuten bekrachtigd de PIC controller een relais, die de 12 Volt voeding spanning naar de Condor 16 onderbreekt, waarna tevens het rode timer ledje snel gaat knipperen.
In deze situatie is de Condor 16 uit de lucht gebracht. Deze situatie is alleen op te heffen door een reset op de interface zelf.
Vanuit het Echolink programma is er een maximum spreektijd ingesteld van 5 minuten, waarna het programma de PTT verbreekt. De bovenstaande beschreven situatie kan dus ALLEEN optreden als er een softwarematige OF een hardware matige storing optreed, die zorgd dat de PTT bekrachtigd blijft.

overzicht interface
front met de bediening
back met aansluitingen
 
voeding en optocoupler
timer, audio en dcd
 
klik op de foto's voor een grote versie

Naast deze beveiliging wordt er binnenkort ook een teparatuur beveiliging ingebouwd volgens het onderstaande schema 3, waarbij de PTT lijn bij overtemparatuur van de eindtrap uitgeschakeld wordt. Deze wordt pas weer ingeschakeld als de temapratuur van de eindtrap van de Codor 16 onder een drempel waarde komt.

audio, voeding en ptt
regeling

timer regeling met
relais
temparatuur regeling
met relais
klik op de schema's voor een grote versie

Met dank aan PA0RPA, NL12339, PA5082, PE1HUC en PE1BIA voor hun kennis, donaties van middelen, medewerking en rapporten.