CAT INTERFACE

Om de Yaesu 897 en de CAT software HamRadio Deluxe met elkaar samen te laten werken is er een verbindingskabel tussen de comuputer en de radio nodig. Hiervoor heeft Yaesu een speciale (dure) kabel in de handel gebracht. Dit geld ook voor het audio gedeelte voor als je digimodes wil gaan gebruiken.
Omdat ik beide mogelijkheden wil gebruiken, ben ik gaan zoeken naar alternatieven op het internet. Hier heb ik veel oplossingen gevonden, maar niet om beide samen te kunnen gebruiken. Om dit toch voor elkaar te kijgen heb ik de twee mogelijkheden samengevoegd in een kastje. (zie foto 1 en 2)

Klik op de foto's voor een grote versie

In de commerciële kabel van Yaesu is er in de RS232 stekker een SMD MAX232 opgnomen om de data signalen te voorzien van een bepaald nivo. Daar ik geen ervaring heb met SMD solderingen wil ik me hieran ook niet wagen en heb gekozen om alles op te bouwen met "gewone" onderdelen.
Om de MAX232 te laten functioneren is er een spanning nodig van 5 Volt. Aangezien de cat-aansluiting van de FT897 al is voorzien van 13,8 Volt bij 3 Ampére, moet er in de schakeling ook een 7805 spanning stabilisator worden opgenomen. (zie tekening foto 3). De ontkoppeling condensatoren bij de 7805 zijn 100 nano Farad, en de elco's voor de MAX232 zijn 1 micro Farad.
De stekker aansluitingen op de genoemde tekening zijn vanaf de soldeer zijde van de stekkers gezien.
BELANGRIJK !! Trek nooit de CAT stekker uit de set als deze aanstaat !! Yaesu heeft bij de FT897 (FT857, FT847, en FT817) de CAT poort beveiligd met een SMD zekering van 3,15 Ampére, die dan doorslaat, en daardoor geen CAT commando's meer doorgeeft.
De tekening van de interface is verder op zich makkelijk te volgen.

De PTT wordt via de RS232 aansluiting geregeld via de RST lijn. Om de computer en de set te scheiden heb ik een opto coupler 4N25 gebruikt. Sommige programma's keren de RST lijn om (potentieel laag wordt gezien als schakel commando) waardoor de PTT ongewenst inschakeld wordt. Om hiervoor een oplossing te bieden heb ik een mini schakelaar in de RST lijn geplaatst, zodat de PTT handmatig is uit te schakelen. Ter indicatie heb ik ook een led met voorschakel weerstand van 1 Kilo Ohm in de lijn opgenomen.

Voor de digimodes maak ik gebruik van de soundcart van mijn laptop. Om deze te scheiden van de computer heb ik gebuik gemaakt van 1:1 transformatoren. Dat zijn de enigste onderdelen die nodig zijn om het geluid naar de FT897 toe te krijgen.

Er is nog een belangrijk onderdeel, wat niet op de tekening staat. Om geen last te hebben van terugwerking in de FT897 van RF, heb ik in beide draden (CAT en sound) twee RF chokes opgenomen, in iedere draad een. Deze choke is redelijk makkelijk te maken. Je neemt een T200 ring (farriet, GEEN ijzerpoeder) en wikkel 6 maal de draad daar doorheen, daarna de draad ovesteken naar de andere kant van de ring en weer 6 wikkelingen. (zie foto 4).

Dit systeem werkt nu al twee jaar en functioneerd prima. Ik heb hier de nodige verbindingen in PSK31, SSTV en packet mee gemaakt, samen met HamRadio Deluxe.
Deze combinatie is een heel eenvoudige, maar doeltreffende oplossing voor mijn wensen zoals boven omschreven is.